Recensioner av Härd!

”En oängslig roman med allvar och stillsamhet i berättandet. En bok som inte gör sig märkvärdig, men som betonar människovardagens märkvärdighet.” Alva Dahl, SvD ”Det är imponerande att Irma Schultz lyckas framställa dessa hän­delser utan att göra dem spektaku­lära....

IRMA SCHULTZ ROMANDEBUTERAR

Isa befinner sig i en äktenskaplig kris. Hon bor med sina barn i ett hus hon kallar Gomspalten, eftersom det genom huset löper en korridor med rum på ömse sidor. Isa lever i en känsla av sorg och känslomässig förlamning, och i denna uppgivenhet återupplever hon en...