Recensioner av Härd!

”En oängslig roman med allvar och stillsamhet i berättandet. En bok som inte gör sig märkvärdig, men som betonar människovardagens märkvärdighet.” Alva Dahl, SvD ”Det är imponerande att Irma Schultz lyckas framställa dessa hän­delser utan att göra dem spektaku­lära....